Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

15.12.2015

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 – 2014), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

1. NSNA Ông Văn Sinh: Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố: Chủ tịch Hội đồng

2. NSNA Thân Nguyên: Ủy viên

3. NSNA Lê Hải: Ủy viên

4. NSNA Hồ Xuân Bổn: Ủy viên

5. NSNA Phan Ngọc Hợi: Ủy viên

6. NSNA Nguyễn Mỹ Dũng: Ủy viên

Sau khi tiến hành xét giải, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố đã xét chọn và đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố xem xét trao tặng 9 giải thưởng gồm:

1 giải nhất: Tác phẩm Quà từ biển cả của NSNA Thân Nguyên
 

2 giải nhì:

- Tác phẩm Bức tranh phố Hội của NSNA Ông Văn Sinh
 

- Tác phẩm Em bé Cơtu của NSNA Đặng Văn Nở

3 giải 3:

- Tác phẩm Xuất phát của NSNA Phùng Đức Dũng

- Tác phẩm Điêu khắc gia Olwin của NSNA Hồ Xuân Bổn

- Tác phẩm Dòng sông quê của NSNA Phan Ngọc Hợi
 

3 giải khuyến khích:

- Tác phẩm Thác bản Giốc của NSNA Trịnh Thu Nguyệt
 

- Tác phẩm Bà Nà xây dựng và phát triển của NSNA Lê Thọ
 

- Tác phẩm Bạn già của NSNA Nguyễn Công Hưng
 

Các tác phẩm được đề xuất tặng giải thưởng đều là những tác phẩm đã được tặng thưởng hằng năm của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

 Đinh Trang