Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhà văn

02.10.2014

Chiều ngày 01/10/2014, Chủ tịch Liên hiệp Hội - Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng đã có buổi làm việc với BCH Hội Nhà văn để nghe báo về thành tựu, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động cùng những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Liên hiệp Hội và UBND thành phố. 

Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhà văn

 BCH Hội Nhà văn gồm nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm-Chủ tịch, nhà thơ Nguyễn Kim Huy-Phó chủ tịch, nhà văn Bùi Tự Lực, nhà văn Trần Trung Sáng, nhà thơ Đinh Thị Như Thúy và nhà thơ Mai Hữu Phước -Ủy viên tham dự buổi làm việc.            

 


 

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội và các ủy viên BCH Hội Nhà văn đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, trong đó nêu bật thành tựu xuất bản 4 tuyển tập gồm Thơ Đà Nẵng 1997-2012, Ký chọn lọc 1997-2010, Thơ Gởi lòng con đến cùng cha, Thơ-văn trẻ Giao hưởng và Đốm lửa và xác định tồn tại cần khắc phục là việc quảng bá tác phẩm còn hạn chế, công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ chưa hiệu quả, chưa thu hút được hội viên tham gia hoạt động của Hội.

 

BCH Hội Nhà văn đã nêu lên giải pháp góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp Hội đạt hiệu quả trong thời gian đến là quan tâm thực hiện điều chỉnh việc đầu tư sáng tác, văn phòng Liên hiệp Hội hỗ trợ công việc hành chính giúp các hội, có cơ chế cho hội phát huy tự chủ trong hoạt động, thành lập quỹ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố.

 

Căn cứ tính chất chuyên môn của Hội, BCH Hội Nhà văn cũng đã có đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố cho một định suất thường trực, hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động hằng năm, đặt hàng cho văn nghệ sĩ, quan tâm đến dự các hoạt động do các hội tổ chức và có chế độ đãi ngộ các văn nghệ sĩ tiêu biểu cao tuổi.Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất đối với Liên hiệp Hội và UBND thành phố và trao đổi, nhắc nhở BCH Hội Nhà văn cần quan tâm đến đối tượng sáng tác ngoài Hội, nhất là các cây bút trẻ, chú trọng nâng cao chất lượng văn học chuyên nghiệp bên cạnh việc hỗ trợ văn học nghiệp dư, tăng cường quảng bá tác phẩm kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo về tư tưởng trong sáng tác song chú ý những ý tưởng mới và phong cách mới.

  

Minh Tâm