Hội Nhà Văn Việt Nam thông báo Xét Giải thưởng hàng năm và Giải thưởng tác giả trẻ

17.05.2021
Thạch Hà
Hội Nhà văn Việt Nam vừa có công văn gửi Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng về việc giới thiệu các tác phẩm hay nhất dự Xét Giải thưởng hàng năm và Giải thưởng tác giả trẻ.

Hội Nhà Văn Việt Nam thông báo Xét Giải thưởng hàng năm và Giải thưởng tác giả trẻ

Theo đó, các thể loại được tham gia xét giải là các tác phẩm hay nhất thuộc các thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch, văn học thiếu nhi.

Đối với Giải thưởng tác giả trẻ chỉ dành xét cho tác giả có tuổi đời dưới 35, với bốn thể loại văn học: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch.

Các tác phẩm phải được các nhà xuất bản trong nước ấn hành từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021, theo hạn nộp lưu chiểu. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên, với Giải thưởng tác giả trẻ thì chỉ xét cho tác phẩm của một tác giả).

Hạn cuối nhận tác phẩm đề cử là ngày 15/10/2021. Tác phẩm tham dự giải phải được sự đồng ý của tác giả. Mỗi tác phẩm dự giải gửi 3 bản sách kèm thư giới thiệu.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự xét giải: Ban Sáng tác – Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

T.H