Hội viên Đà Nẵng đạt giải cao tại Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2020

18.12.2020
Thạch Hà
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức Tổng kết và trao Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2020. Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng đạt 1 giải Nhì B và 1 giải Ba B

Hội viên Đà Nẵng đạt giải cao tại Giải thưởng Văn nghệ Dân gian năm 2020

Theo đó, tác phẩm đạt giải Nhì B là Văn hóa dân gian Cơ Tu - Truyền thống, biến đổi và năng lực thích ứng của nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, tác phẩm đạt giải Ba B là 119 trò chơi đồng dao dành cho trẻ em của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh.

Công trình Văn hóa dân gian Cơ Tu - Truyền thống, biến đổi và năng lực thích ứng

Công trinh 119 trò chơi đồng dao dành cho trẻ em

Những công trình đạt giải cao năm nay phân bố đều ở cả hai mảng sưu tầm và nghiên cứu. Công trình Văn hóa dân gian Cơ Tu - Truyền thống, biến đổi và năng lực thích ứng thuộc lĩnh vực nghiên cứu đi vào những lĩnh vực chuyên sâu về văn hóa tộc người Cơ Tu. Công trình 119 trò chơi đồng dao dành cho trẻ em thuộc lĩnh vực sưu tầm giới thiệu 119 trò chơi dân gian, đồng dao gần gũi với trẻ em Việt Nam.

T.H