8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2017.

20.10.2017

Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét Giải thưởng năm 2017 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành để chọn tác phẩm đề nghị lên Liên hiệp Hội xem xét.  

8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2017.

Căn cứ qui định xét Giải thưởng năm 2017 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đề xuất của các Hội chuyên ngành, sáng ngày 20/10/2017, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 8 tác phẩm của 8 tác giả thuộc 5 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thành phố tham gia dự xét Giải thưởng năm 2017.

Tám tác phẩm được gởi lên Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam gồm:

1. Tập truyện, ký Trầm của Phạm Phát (Hội Nhà Văn).

2. Tập truyện ngắn Những cuộc hẹn bên lề của Trần Trung Sáng (Hội Nhà Văn).

3. Tranh sơn dầu Hương xưa của Trần Huy Tuân (Hội Mỹ Thuật)

4. Ca khúc Anh cùng em hát điệu hò khoan của Đinh Gia Hòa (Hội Âm Nhạc)

5. Ảnh nghệ thuật Công việc thường ngày của Nguyễn Đăng Đệ (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

6. Ảnh nghệ thuật Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng của Võ Triều Hải (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

7. Múa Hương Sen của Nhật Huy (Hội Múa).

8. Múa Những đóa hoa của Hạ Long (Hội Múa).

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao. Đây là sáng tác của những tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng trong những năm qua.

 Đinh Trang