Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

16.07.2020


Sáng ngày 16/7/2020, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước khen tặng.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất


Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong thành phố, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ tiêu biểu, cá tập thể, các nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

 

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Thơ -  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 


Cũng tại Hội nghị, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Trong năm năm qua, Liên hiệp Hội đã cùng giới văn nghệ sĩ thành phố chung sức, đồng lòng, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo được nhiều thành quả thiết thực về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố luôn đồng hành hưởng ứng sáng tác, triển lãm, biểu diễn... tạo ra hàng chục tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, khích lệ, cổ vũ kịp thời các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện các chương trình “5 không”, “3 có”, “5 xây”, “3 chống”, “Năm văn hóa văn minh đô thị”, “Thành phố 4 an”, chương trình “Xây dựng nông thôn mới Hòa Vang”, hướng về biển đảo, biên cương Tổ quốc...; Văn nghệ sĩ thuộc 09 Hội chuyên ngành cũng giành được nhiều giải thưởng Quốc gia, Quốc tế và thành phố; Tạp chí Non Nước ra 12 số/1 năm, đăng tải các sáng tác, các bài nghiên cứu của hội viên nhằm giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố. Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng thường xuyên cập nhật và đăng tải sáng tác của hội viên 09 Hội chuyên ngành, nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng; Đảng đoàn, Chi bộ, chính quyền cơ quan Liên hiệp Hội đã quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức cơ quan, hội viên - văn nghệ sĩ 09 Hội chuyên ngành tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và Hưởng ứng Cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ, văn, kịch bản múa về Bác Hồ; tổ chức chiếu giới thiệu hàng chục phim tài liệu về Bác Hồ; xây dựng chuyên mục giới thiệu những bài viết, sáng tác phản ánh và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác, góp phần thiết thực đưa cuộc vận động đi vào cuộc sống.

Công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội được quan tâm đúng mức. Quy chế khen thưởng, tổ chức thi đua khen thưởng, xét khen thưởng của cơ quan Liên hiệp Hội, của các Hội chuyên ngành và của Khối thi đua Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được quan tâm th­­ường xuyên, đã động viên, thúc đẩy sự sáng tạo và thực hiện tốt các mặt hoạt động của công tác hội.

 


Hội nghị lần này đã vinh danh 5 tập thể và 27 văn nghệ sĩ là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

 

NNC. Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao giấy khen cho 5 tập thể điển hình tiên tiến.

 

NSND. Huỳnh Văn Hùng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giấy khen cho các văn nghệ sĩ điển hình tiên tiến.

 

Ông Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao giấy khen cho các văn nghệ sĩ điển hình tiên tiến.

 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen cho các văn nghệ sĩ điển hình tiên tiến.

 

Từ những kết quả được ghi nhận đó, đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025 mà trọng tâm là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thạch Hà