6 tác phẩm múa nghệ thuật được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

22.12.2015

Chiều ngày 21/12/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã tiến hành họp xét đề xuất tặng giải thưởng cho Hội Nghệ sĩ múa.

6 tác phẩm múa nghệ thuật được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

Thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành Múa gồm:
1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng: Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng

2. NSND Chu Thúy Quỳnh: Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam: Ủy viên

3. NSND Ứng Duy Thịnh: Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam: Ủy viên

4. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hương: Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội: Ủy viên

5. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa: Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố: Ủy viên


Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hội Nghệ sĩ múa thành phố, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã thẩm định và thống nhất đề xuất 6 giải thưởng gồm:

2 Giải nhì:

- Tác phẩm múa “Mộ gió” của biên đạo múa Minh Tâm.

- Tác phẩm múa “ Học trò xứ Quảng” của Biên đạo múa NSND Lê Huân

3 giải 3:

- Tác phẩm múa “Hoa ven sông” của biên đạo múa Lê Thị Thu Hoài.

- Tác phẩm múa “Sóng lửa” của biên đạo múa Kiều Như, Hoài Nam.

- Tác phẩm múa “Nước thiêng” của biên đạo múa NSƯT Thiện Tâm.

1 Giải khuyến khích:

- Tác phẩm múa “Vũ nữ Áp Xara và người thợ đá” của biên đạo múa Lê Thị Hậu.

Hội đồng xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sẽ trình kết quả đề xuất giải thưởng lên Hội đồng xét tặng giải thưởng của thành phố xem xét quyết định.

Đinh Trang