Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương

25.03.2019

Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương gồm 12 thành viên do nhạc sĩ Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân chuyến thực tế sáng tác tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào chiều ngày 25/3/2019.

Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương

Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

Trên tinh thần thân ái và hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Hải Dương nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.


Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã tặng quà lưu niệm ghi nhận buổi gặp mặt của hai Hội.


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng
tặng quà lưu niệm cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.
Nhạc sĩ Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hải Dương
tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.


Đinh Trang