Góp ý vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ

22.05.2024
P.V
Sáng 22/5, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Văn Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 32 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Góp ý vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm 4 chương, 13 điều và phụ lục quy trình nhân sự và phân công nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, quản lý các Hội.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố và Chủ tịch 9 Hội chuyên ngành trực thuộc cũng tham dự và góp ý vào dự thảo Quy chế.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế, đại diện lãnh đạo các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đóng nhiều ý kiến như: Phân cấp các Liên hiệp hội ra một mục riêng; quy trình nhân sự đại hội cần xem xét lại yêu cầu thành phần hồ sơ, độ tuổi để phù hợp với một số hội đặc thù nếu không sẽ khó thực hiện; chế độ chính sách đối với người làm việc thường xuyên tại hội cần áp dụng theo Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư; Thường trực Hội cần quy định rõ bao nhiêu phó chủ tịch…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo các Hội được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các ý kiến từ thực tiễn hoạt động các Hội, cơ quan soạn thảo sẽ tổng hợp, bổ sung và tiếp tục xin ý kiến trước khi trình Ban thường vụ Thành ủy ban hành.