Thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm chủ để “Đồng Tháp - Đất sen hồng”

26.02.2018

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm chủ để “Đồng Tháp - Đất sen hồng”

Sở VH-TT&DL và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật chủ đề "Đồng Tháp - Đất sen hồng"


.