Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) tỉnh Quảng Bình

17.01.2024
P.V
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình vừa gửi công văn số 51/ SVHTT - NVVH ngày 10/01/2024 về việc đề nghị phối hợp gia hạn thông báo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) tỉnh Quảng Bình.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) tỉnh Quảng Bình

Qua phát động cuộc thi (Đợt 1), các tác phẩm dự thi vẫn chưa đạt được kỳ vọng của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục gia hạn thêm thời gian nhận tác phẩm dự thi, với mong muốn lựa chọn được tác phẩm đặc sắc, khác biệt, mang tính hiện đại, thể hiện được đặc trưng của tỉnh Quảng Bình để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Quảng Bình đến bạn bè trong và ngoài nước.


Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thời gian gia hạn nhận tác phẩm dự thi đến 17h00, ngày 29 tháng 02 năm 2024 (kèm theo Thể lệ tại https://quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/0/1692754112637 )