Hội Âm nhạc thành phố thông báo xét giải thưởng năm 2021

12.09.2021
Thạch Hà
Hội Âm nhạc thành phố vừa thông báo về việc tổ chức xét giải thưởng Âm nhạc thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tác phẩm tham dự là những ca khúc có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật do hội viên sáng tác.

Hội Âm nhạc thành phố thông báo xét giải thưởng năm 2021

Theo đó, các tác phẩm dự thi phải có nội dung như: ca ngợi công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố, đất nước, tình yêu quê hương, con người, đặc biệt trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19. Theo quy định, tác phẩm tham dự giải được sáng tác từ tháng 9-2020 đến nay.

Trong đó, mỗi tác giả tham dự tối đa 2 tác phẩm. Trong trường hợp cả 2 tác phẩm được giải, ban giám khảo chỉ chọn 1 giải cao nhất để trao giải. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 17-10, gửi về Hội Âm nhạc thành phố (địa chỉ số K54/10 Ông Ích Khiêm), hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: anln.bnf@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0911.307.707.

Ngoài các tác phẩm chọn để trao giải của Hội Âm nhạc thành phố, Hội đồng Nghệ thuật sẽ chấm chọn 1 tác phẩm để gửi dự thi Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (dành cho hội viên không phải là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và tác phẩm gửi dự thi Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.