Đề cử tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022

11.08.2022
P.V
Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng kính mời các nhà văn cùng bạn đọc trong cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học Dịch, Văn học thiếu nhi, và Giải thưởng Tác giả trẻ… năm 2022.

Đề cử tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022

Tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 yêu cầu các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10.2021 (quý 4/2021) đến hết tháng 9.2022 (quý 3/2022), theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên, với Giải thưởng Tác giả trẻ, chỉ xét cho một tác giả).

Thời gian nhận tác phẩm:

Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là ngày 01.10.2022

Tác phẩm tham dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 3 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).

Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về:

Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội (nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ).

Sách đã gửi dự xét giải không trả lại.

Đây là Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ được trao vào dịp Tổng kết công tác Hội cuối năm.