Bóng một người - Thơ Ngân Vịnh

05.04.2015

Ông chọc gậy vào sóng biển 
Tóc khói 
Thả trời xuống vai 
Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng 
Cỏ dại xanh dằng dặc ngày

Bóng một người - Thơ Ngân VịnhThức ngủ trong hơi rượu 
Tạc thù với suối Mơ 
Tình một nẻo 
Đời một nẻo 
Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ 

Nụ cười hiền như lá 
Mà lòng cánh hạc chân trời 
Có thể thấy Ông đằng sau phố xá 
Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.

N.V