ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 1993-1998

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV được chính thức khai mạc vào ngày 05 tháng 4 năm 1993. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 thành viên. Nhà văn HỒ DUY LỆ được bầu làm Tổng thư ký.

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV được chính thức khai mạc vào ngày 05 tháng 4 năm 1993. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 thành viên. Nhà văn HỒ DUY LỆ được bầu làm Tổng thư ký.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

2/Nhà văn HỒ DUY LỆ

Văn học

3/Họa sĩ DUY NINH

Mỹ thuật

4/Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

5/Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

6/Nhạc sĩ TRẦN ĐÌNH SANH

Sân khấu

7/KTS NGUYỄN TÔ

Kiến trúc

8/Nhà văn HỒ TRUNG TÚ

Văn học

9/NSNA TRẦN THẢO

Nhiếp ảnh

 

BAN LÃNH ĐẠO

 

                                  1/Nhà văn HỒ DUY LỆ                                       Tổng thư ký

                                  2/Nhà thơ THANH QUẾ                                      Phó tổng thư ký - Tổng biên tập tạp chí ĐẤT QUẢNG