ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 1988-1993

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần III được chính thức khai mạc vào ngày 07 tháng 4 năm 1988. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 20 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Tổng thư ký.

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần III được chính thức khai mạc vào ngày 07 tháng 4 năm 1988. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 20 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Tổng thư ký.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh

2/KTS PHẠM SĨ CHỨC

Kiến trúc sư

3/Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Văn học

4/ Nhà văn HOÀNG TRỌNG DŨNG

Văn học

5/NSNA LÊ HẢI

Nhiếp ảnh

6/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

7/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

8/Nhà nghiên cứu VĨNH HUẾ

Sân khấu

9/ Nhà văn HỒ DUY LỆ

Văn học

10/Nhạc sĩ TRƯƠNG XUÂN MẪN

Âm nhạc

11/ Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

12/ Nhà thơ HOÀNG MINH NHÂN

Văn học

13/Nghệ sĩ NGUYỄN THỊ THU NHÂN

Sân khấu

14/ Nhà văn NGÔ QUY NHƠN

Văn học

15/Họa sĩ DUY NINH

Mỹ thuật

16/Họa sĩ NGUYỄN THỊ PHI

Mỹ thuật

17/Nhà nghiên cứu TRƯƠNG ĐÌNH QUANG

Âm nhạc

18/ Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

19/ Nhà văn VĨNH QUYỀN

Văn học

20/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/ Nhà văn PHAN TỨ

Tổng thư ký

2/ Nhà văn HOÀNG TRỌNG DŨNG

Phó tổng thư ký

3/Nhà thơ THANH QUẾ

Phó tổng thư ký

4/ Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Ủy viên

5/NSNA LÊ HẢI

Ủy viên

6/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Ủy viên

7/ Nhà nghiên cứu TRƯƠNG ĐÌNH QUANG

Ủy viên

* Tháng 6 năm 1988, nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Tổng thư ký thay cho nhà văn PHAN TỨ xin nghỉ để tập trung cho sáng tác.