ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 1983-1988

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II được chính thức khai mạc vào ngày 06 tháng 5 năm 1983. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II được chính thức khai mạc vào ngày 06 tháng 5 năm 1983. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhạc sĩ THANH ANH

Âm nhạc

2/Nhà văn NGÔ THỊ KIM CÚC

Văn học

3/Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Văn học

4/ Nhạc sĩ MINH ĐỨC

Âm nhạc

5/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG

Mỹ thuật

6/Nhà nghiên cứu VĨNH HUẾ

Sân khấu

7/NGUYỄN THẾ KHẢI

Điện ảnh

8/ Nhà văn THÁI BÁ LỢI

Văn học

9/Nghệ sĩ NGÔ THỊ LIỄU

Sân khấu

10/Nhà văn ĐINH MƯƠK

Văn học

11/ Nhà thơ VŨ MINH

Văn học

12/ Nhà văn NGÔ QUY NHƠN

Văn học

13/Họa sĩ NGUYỄN THỊ PHI

Mỹ thuật

14/ Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

15/ Nhà thơ BÙI MINH QUỐC

Văn học

16/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

17/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Văn học

18/ Nhà văn NGUYỄN BÁ THÂM

Văn học

19/ Nhà thơ ĐÔNG TRÌNH

Văn học

20/KTS LÊ MINH TRIẾT

Kiến trúc sư

21/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà văn PHAN TỨ

Hội trưởng

2/ Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Phó hội trưởng

3/ Nhà thơ BÙI MINH QUỐC

Phó hội trưởng

4/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Phó hội trưởng

5/ Nhà văn THÁI BÁ LỢI

Ủy viên

6/ Nhà thơ THANH QUẾ

Ủy viên

7/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Ủy viên

*Năm 1984, nhà thơ HOÀNG MINH NHÂN (Văn học) được bầu bổ sung vào Ban chấp hành.

* Ngày 27-6-1985, nhà văn NGUYỄN BÁ THÂM được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.