ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Đại hội  Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhà thơ LÊ ANH DŨNG

Hội Nhà văn

2/Nghệ sĩ sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNH   

Hội Sân khấu

3/Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE

Hội Văn nghệ Dân gian

4/Đạo diễn-NSƯT HUỲNH HÙNG

Hội Điện ảnh

5/Kiến trúc sư VŨ QUANG HÙNG

Hội Kiến trúc sư

6/Biên đạo múa-NSND LÊ HUÂN

Hội Nghệ sĩ múa

7/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG        

Liên hiệp Hội

8/Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA

Hội Mỹ thuật

9/ Nhà thơ  NGUYỄN NHO KHIÊM

Hội Nhà văn

10/Nghệ sĩ múa  PHAN THỤC LINH

Hội Nghệ sĩ múa

11/Nhạc sĩ  TRẦN ÁI NGHĨA                                  

Hội Âm nhạc

12/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Hội Âm nhạc

13/NSNA  ÔNG VĂN SINH

Hội Nhiếp ảnh

14/Nhạc sĩ  NGUYỄN ĐÌNH THẬM                           

Hội Âm nhạc

15/Nhà nghiên cứu  BÙI VĂN TIẾNG                      

Hội Văn nghệ dân gian

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG                              

Chủ tịch

2/NSNA ÔNG VĂN SINH

Phó chủ tịch

3/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Phó chủ tịch

4/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Phó chủ tịch

5/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA

Ủy viên* Ngày 30-6-2015, nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY (Chánh văn phòng Liên hiệp Hội) được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành thay nhạc sĩ Thái Nghĩa qua đời vì bạo bệnh.

* Ngày 30-6-1915, họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA (Chủ tịch Hội Mỹ thuật) được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ thay nhạc sĩ Thái Nghĩa qua đời vì bạo bệnh.