ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 1998-2003 ĐẠI HỘI ĐẦU TIÊN CỦA TP ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ V được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 3 năm 1998. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ V được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 3 năm 1998. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/NSNA HỒ XUÂN BỔN

Nhiếp ảnh

2/Họa sĩ  VŨ DƯƠNG

Mỹ thuật

3/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

4/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG

Sân khấu

5/ NSƯT-Biên đạo múa LÊ HUÂN

Múa

6/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Văn học

7/Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Sân khấu

8/Nhà văn ĐÀ LINH

Văn học

9/Nhạc sĩ PHAN NGỌC

Âm nhạc

10/Nhà thơ THANH QUẾ

Văn học

11/KTS NGUYỄN TÔ

Kiến trúc sư

BAN THƯỜNG VỤ

1/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Chủ tịch Hội

2/Nhà thơ THANH QUẾ

Phó chủ tịch Hội

3/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG

Ủy viên

4/NSƯT- Biên đạo múa LÊ HUÂN

Ủy viên

5/Nhà văn ĐÀ LINH

Ủy viên