ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX được chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 10 năm 2019. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX được chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 10 năm 2019. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

BAN CHẤP HÀNH 
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Ca sĩ TRẦN QUANG HÀO

Hội Âm nhạc

2/Kiến trúc sư TÔ VĂN HÙNG

Hội Kiến trúc sư

3/Nhà nghiên cứu ĐINH THỊ HỰU

Hội Văn nghệ Dân gian

4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY

Hội Nhà văn

5/Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN

Hội Âm nhạc

6/Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA

Hội Mỹ thuật

7/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Liên hiệp Hội

8/Nghệ sĩ múa HUỲNH NGỌC KIM

Hội Nghệ sĩ múa

9/ Nghệ sĩ nhiếp ảnh THÂN NGUYÊN

Hội Nhiếp ảnh 

10/Đạo diễn TRÀ XUÂN PHƯƠNG

Hội Điện ảnh

11/Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY                                

Hội Nhà văn

12/Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG

Hội Nghệ sĩ sân khấu

13/Nghệ sĩ TRẦN NGỌC TUẤN

Hội Nghệ sĩ sân khấu

14/Nhà nghiên cứu  BÙI VĂN TIẾNG                            

Hội Văn nghệ dân gian

 

 

BAN THƯỜNG VỤ 

1/Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG                              

Chủ tịch

2/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Phó chủ tịch

3/Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN

Phó chủ tịch

4/ Nhà Thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Ủy viên

5/Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA

Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG                              

Trưởng ban

2/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC

Thành viên

3/Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Thành viên