Tổ chức gặp gỡ, trao đổi về sáng tác văn học thiếu nhi

22.04.2011
Sáng ngày 22/4/2011 tại Trụ sở Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi gặp gỡ, trao đổi về sáng tác văn học thiếu nhi trên địa bàn thành phố do Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Tổ chức gặp gỡ, trao đổi về sáng tác văn học thiếu nhi

Tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi có Ban lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Đại diện Ban giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Giám đốc Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch cùng các nhà văn, họa sĩ chuyên sáng tác cho thiếu nhi ở Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến về đề tài, nội dung, phương thức sáng tác truyện ngắn và truyện tranh cho thiếu nhi đã được phát biểu trên tinh thần trao đổi, góp ý, định hướng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tác phẩm văn học thiếu nhi.

Tại buổi trao đổi, Giám đốc Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch cũng đã thông báo về cuộc Vận sáng tác cho thiếu nhi 2010 - 2011 do dự án tổ chức. Đây là một trong những chương trình, hoạt động nhằm triển khai Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nguyên Thao