Giới thiệu 8 tác phẩm của Liên hiệp Hội tham gia dự xét Giải thưởng năm 2016

19.10.2016
Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét Giải thưởng năm 2016 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành để chọn tác phẩm đề nghị lên Liên hiệp Hội xem xét.  

Giới thiệu 8 tác phẩm của Liên hiệp Hội tham gia dự xét Giải thưởng năm 2016


Căn cứ qui định xét Giải thưởng năm 2016 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đề xuất của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 8 tác phẩm của 8 tác giả thuộc 5 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thành phố tham gia dự xét Giải thưởng năm 2016.

Tám tác phẩm được gởi lên Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam gồm:

1.Tập truyện ngắn Thằng nớ con nhà ai của Trương Điện Thắng (Hội Nhà Văn).

2.Tranh sơn mài Niềm tin của biển của Đặng Thị Phượng (Hội Mỹ thuật).

3.Ca khúc Tiếng vọng Phong Nha của Đinh Gia Hòa (Hội Âm nhạc).

4.Ca khúc Đà Nẵng thành phố niềm tin của Nam An (Hội Âm nhạc).

5.Ảnh nghệ thuật Vọoc Chà vá chân nâu từ sách đỏ đến thiên nhiên của Huỳnh Văn Truyền (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

6. Ảnh nghệ thuật Chuẩn bị cho ngày mai của Huỳnh Nam Đông (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

7. Múa Quan âm cứu khổ của Nhật Huy (Hội Nghệ sĩ Múa). 

8. Múa Dưới mưa của Lê Hoàng Châu (Hội Nghệ sĩ Múa). 

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao. Đây là sáng tác của những tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng trong những năm qua.

 Đinh Trang