Đà Nẵng từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 để khôi phục và tiếp tục phát triển

12.10.2021
Minh Toàn
Sáng ngày 12/10/2021, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII khai mạc. Các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Đà Nẵng từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 để khôi phục và tiếp tục phát triển

Quảng cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII.

Hội nghị (mở rộng) đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; thảo luận, đánh giá tình hình các mặt công tác quý III và 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố nhấn mạnh:

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và các mặt kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, phát sinh nhiều nguy cơ liên quan đến các vấn đề về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội. Do đó, những tháng cuối năm 2021, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn thể Đảng bộ cần tiếp tục chung sức, chung lòng, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu kiểm soát tốt nhất đại dịch, từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra từ đầu năm. Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị lưu ý tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là các nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong năm 2021. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

-Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham mưu triển khai và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các Đề án, Chương trình, Quy định sẽ được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19

-Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhất là bài học kinh nghiệm trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và thành phố với quyết tâm không để phát sinh các điểm nóng về dịch bệnh; tiếp tục quản lý và kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các nguồn lây từ bên ngoài.

-Thành phố xem xét tiếp tục mở một số hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện thống nhất theo hướng dẫn chung của Trung ương. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố củng cố, bổ sung, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, nhất là vắc xin, vật tư y tế, sinh phẩm, xét nghiệm, thuốc điều trị và các cơ sở điều trị. Phấn đấu đến hết năm 2021 hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 02 cho người trên 18 tuổi; tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

- Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội UBND thành phố trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các nội dung công việc theo kế hoạch, nhất là đối với các công trình dự án trọng lực, trọng điểm, quy mô lớn. Tăng cường trách nhiệm của 02 Tổ công tác liên ngành về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng và đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố. Sớm ban hành và đưa vào triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố.

- Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện, như: Dự án Cảng Liên Chiểu, Dự án Làng Vân, 3 Khu công nghiệp và Khu công nghiệp phụ trợ Khu công nghệ cao.

-  Đề xuất, triển khai nhanh, sớm việc thực hiện thí điểm mô hình “bong bóng du lịch” trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) năm 2022.

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

- Tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ thu ngân sách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2021. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tổng hợp, đề xuất danh sách cụ thể những dự án có khả năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

- Giữ vững an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng khó khăn trong phòng, chống dịch để kích động, gây ra bất ổn chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội sau đai dịch, nhất là việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ, trong đó có đối tượng là những gia đình có người mất do dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện các giải pháp duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

- Triển khai xây dựng phương án dạy học phù hợp, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường.

Đồng chí Bí Thư Thành ủy đề nghị đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, quyết liệt trong tham mưu và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra, cùng với Đảng bộ thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022./.