Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

26.04.2022
Văn Anh
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa gửi công văn số 794-CV/BTGTU ngày 16 tháng 02 năm 2022 đến Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, các Hội Chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội, Tạp chí Non Nước... về việc "Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình tượng Bác Hồ trong tác phẩm hội họa “Nghe lời Bác dạy” của họa sĩ Vương Trình.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 củ Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. Để chuẩn bị cho việc xét, trao giải thưởng đợt 1 năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:

Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, các nhân sáng tác các tác phẩm, ấn phẩm thuộc loại hình văn học, văn nghệ dân gian, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh (phim ngắn, phim truyền hình), nhiếp ảnh, kiến trúc, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở văn hóa và Thể thao thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Âm nhạc thành phố có hình thức phù hợp nhằm động viên, khuyến khích các tác giả chuyên và không chuyên sáng tác ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tạo sinh khí mới đối với hoạt động sáng tác, quảng bá; động viên, khuyến khích và phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm xã hội, tình cảm kính trọng của văn nghệ sĩ, nhà báo, của các tầng lớp nhân dân đối với Bác; làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân; khẳng định sự trường tồn của những giá trị mang ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn, đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.