Cuối năm chào núi ta về - Vĩnh Thông

09.01.2014
...

May còn có mây đoàn viên

Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười

Buồn vui cũng đã qua rồi

Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.

...

Cuối năm chào núi ta về - Vĩnh Thông

Ừ thì uống với núi thôi

Chút se sắt lạnh cuối trời chênh vênh

Cùng say cho gió gọi tên

Cho phong lan tím nở bên kia thềm.

 

May còn có mây đoàn viên

Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười

Buồn vui cũng đã qua rồi

Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.

 

Nơi ta về, có mưa rây

Có nắng thấp, có đông gầy đón Giêng

Có rượu suông đãi ưu phiền

Ta cùng núi rót trọn niềm thế nhân.

 

Men trời, ta nhặt

Cuối năm…

                                                            V.T