Chạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

05.03.2018

Gió cứ thổi mô đâu
Bỏ ngày se lạnh
Em ngồi phơi phong mùa vụ
Thơm mùi chân quê
Đường làng
Tím chiều xa ngái
Bước hụt bước thừa
Bước vào đâu cũng chạm dấu chân

Chạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Thưở em rằm

Khờ chạng vạng bới vết chân quen

Khoảng cách nào neo bến thời gian

Đi hoài chẳng đến

Con đường không tên dài hơn kiếp phận

 

Ta về

Khoác áo xuân muộn

Nắng chiều rớt lên vai

Ngọn gió nào thổi lệch lời Xuân

Chân lạc vào bụi cỏ gai rơm rớm

Thơ dại giấu đường về

 

Phía ngoài mùa Xuân ai gọi

Lời thoảng hương con gái

Ngan ngát bên trời tan vào Xuân …

 
N.H.S