Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám

04.06.2019

Anh lại nói với em về biển

Tàu anh lệnh đênh không bến không bờ

Đêm thăm thẳm hoa đăng lấp lánh

Mông lung trời, mông lung biển giao nhau

Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám

Kia là bờ, tàu anh về hướng đó

Nhưng bến bờ nào có thấy bờ đâu

Phía trước mặt hoa đăng lấp lánh

Mông lung trời, mông lung biển giao nhau


Những ảo ảnh bờ em, anh bị lạc

Làm gì có bờ ở giữa biển khơi?

Đừng đùa nữa lòng anh rất thật

Bờ của anh phía đó. Em ơi!

N.V.T