4 phim tài liệu được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

25.12.2015

Chiều ngày 25/12/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã tiến hành họp xét đề xuất tặng giải thưởng cho Hội Điện ảnh.

4 phim tài liệu được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

Thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành Điện ảnh gồm:


1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng: Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng

2. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm: Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội: Ủy viên

3. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha :Ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội: Ủy viên

4. Nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy: Ủy viên

5. Nhà biên kịch Đoàn Tuấn : Phó Tổng biên tập tạp chí Điện Ảnh Việt Nam: Ủy viên

Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hội Điện ảnh thành phố, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã thẩm định và thống nhất đề xuất 4 giải thưởng gồm:

1 Giải nhất: Phim tài liệu Con mắt có đuôi của nhóm tác giả: Huỳnh Hùng, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Lê Minh

1 Giải nhì: Phim tài liệu Trong quên lảng của nhóm tác giả: Đoàn Hồng Lê, Trần Xuân Quang

2 giải 3:

- Phim tài liệu Hướng về đất mẹ của nhóm tác giả: Đặng Quốc Phồn, Đặng Huỳnh Thoại Nguyên

- Phim tài liệu Chiếc chiếu của bà Bứa của tác giả Dương Mộng Thu


Hội đồng xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sẽ trình kết quả đề xuất giải thưởng lên Hội đồng xét tặng giải thưởng của thành phố xem xét quyết định.


Đinh Trang