Với mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

19.09.2016

Ngày cải ra hoa 
lung linh vườn nắng
con ngập sắc vàng
một thoáng cười
hình con trong bóng mẹ
theo đời nổi trôi

Với mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


về thăm mẹ chiều nay
thèm ngả vào lòng như thuở bé
thời hoa cải rộ
tỏa áo vải thơm...

tóc mẹ nay bạc
trắng lẫn guồng bông
guồng theo tiếng hát 
qua buổi nắng chùng

rồi xa xa mãi 
dáng đi lần hồi 
dưới vòm thu rụng 
ngày còn mẹ tôi!

N.N.T.D