Viết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu Phước

27.10.2012

Phượng còn rực rỡ trong chiều phố

Như đón người xa lạc bước chân

Xuôi ngược người xe bao nhộn nhịp

Riêng tôi mỗi bước cứ tần ngần.

Viết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu Phước

Tha thiết chờ ai thế phượng ơi?
Cánh thư xưa lạc mấy phương trời
Bao năm xác phượng ôm lòng nhớ

Giấy cũ màu hoen nét thắm tươi.


Duyên dáng kìa ai cuối phố đông
Khơi chi mạch chảy của tim hồng
Bâng khuâng quán nhỏ làm lưu lạc
Tay ấm vòng khuya buổi chớm đông.

Đêm đã lên đèn giấu mắt tôi
Chén cay buồn cũ buốt bờ môi
Bên chân phượng ngủ mùa xa ngái
Bụi phố hoang đàn vương gió ơi!                               Mùa hè 2012