Trước mặt hồ - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

08.03.2013

Con chim Manh Manh

               Không chịu đứng yên

Buồn rớt mặt hồ!...

 

Dẫu biết

           mùa qua

                  không trở lại

Trước mặt hồ - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Không giữ được mùa

                       nên mùa đi mãi…

Trước mặt hồ

Em như người  mộng du

Bỏ quên ly cà phê đắng