Trên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công Minh

07.05.2014

...."Thôi thì khác dáng khác hình
Cháu ai như cũng cháu mình trông mong
Cũng là cái giọng trong trong
Cũng ông cõng cháu nhong nhong chơi đùa
Cũng là ôm ấp ngày mưa
Xông xênh ngày nắng, sớm trưa trẻ già
Bây giờ ông ở rất xa
Chuyện trò đứt nối vẫn là chuyện Kun.. "

Trên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công Minh

Tặng bé Kun của ông

Chín nghìn mét lưng chừng trời
Trong khoang bỗng trẻ cất lời gọi ông
Ông đây, Kun đấy à con?
Vô duyên, vơ vội dẫu không cháu mình

Thôi thì khác dáng khác hình
Cháu ai như cũng cháu mình trông mong
Cũng là cái giọng trong trong
Cũng ông cõng cháu nhong nhong chơi đùa
Cũng là ôm ấp ngày mưa
Xông xênh ngày nắng, sớm trưa trẻ già
Bây giờ ông ở rất xa
Chuyện trò đứt nối vẫn là chuyện Kun
Trong khoang bỗng tiếng gọi ông
Cháu nhà ai gọi khiến lòng ngẩn ngơ.

Ông ơi…văng vẳng trong mơ
Giọng con lạc giữa hai bờ đại dương

                                         Incheon – NYC, 29-11-2013

B.C.M