Trải lòng - Thơ Thanh Yên

09.04.2016

 Có lần chạm cái bắt tay

Lạnh nhạt kẻ cả

Mới hay mình lầm

Bạn bè nào dễ tri âm

Bàn tay vô cảm xa dần trái tim

Trải lòng - Thơ Thanh Yên

Có lần bắt gặp cái nhìn

Lạnh nhạt kẻ cả

Mới tin mình buồn

Khúc sông còn có vô thường

Nổi chìm bao bận còn thương đời người

 

Có lần nhìn thấy nét môi

Lạnh nhạt kẻ cả

Mới thôi nặng lòng…

Mỉm cười nhìn ngắm thinh không

Bắt tay cuộc sống trải lòng mà vui

 

T.Y