Trà xuân – Thơ Bùi Công Minh

13.03.2017

Trà xuân một ấm, ngồi độc ẩm

Một chén dư ra, nhớ bạn bè

Nhánh trà mỏng mảnh, khô không khốc

Thả vào đáy ấm tiếng đanh giòn

Một chút nước hòa thành lộc biếc

Ấm đất gợi về hương thảo nguyên

Trà xuân – Thơ Bùi Công Minh

Ta ngồi một góc riêng nho nhỏ

Chén trà phả khói ngỡ mây xanh

Cho ta gởi tới nghìn vô tận

Khát vọng thanh xuân,việc chửa thành

 

Rót thêm chén nữa rồi chén nữa

Cứ chi phải rượu mới say người

Độc ẩm, ta tìm nơi vắng vẻ

Rượu nồng, người chọn chốn xinh tươi (*)

 

Nước đầu thường đậm, nước sau nhạt

Anh nhớ san ra chén chén đều

Sau trước vẫn nồng hương vị ấy

Đậm đà tình bạn với tình yêu

 

B.C.M

 

(*) Nhại cách nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Cảnh nhàn: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người chọn chốn lao xao.