Thông tin văn nghệ
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/12/ 2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 2563/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019).

- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch; nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm, quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; Kích cầu chi tiêu của du khách khi đến tỉnh Điện Biên;

- Góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; đẩy mạnh thu hút khách du lịch, xúc tiến đầu tư, giải quyết việc làm.

2. Yêu cầu

- Nội dung cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo; Công tác tổ chức đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia nhằm lựa chọn được mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch thực sự đặc trưng, biểu trưng và thẩm mỹ; tạo ra một sự kiện văn hoá du lịch hấp dẫn.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham dự thi

-Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên địa bàn cả nước, trực tiếp sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch.

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam.

- Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Sản phẩm dự thi

- Là mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh. Sản phẩm có ý nghĩa, nội dung giới thiệu được về các điểm danh lam thắng cảnh; các công trình kiến trúc; di tích lịch sử - văn hóa; lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; các sản vật đặc trưng của địa phương, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Điện Biên.

- Đáp ứng các yêu cầu cụ thể được quy định trong Thể lệ Cuộc thi.

3. Hình thức dự thi: Các tổ chức và cá nhân tham gia Cuộc thi theo hình thức gửi mẫu sản phẩm hoàn chỉnh, hồ sơ và nội dung thuyết minh về các đặc điểm của sản phẩm về Ban tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. Thời gian tổ chức và địa điểm

4.1. Thời gian

- Thời gian tuyên truyền, phát động Cuộc thi: Từ tháng 8/2018.

- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 15/8/2018 đến ngày 10/12/2018.

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 11-15/12/2018.

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi: tháng 12 năm 2018.

Thời gian cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử svhttdldienbien.gov.vndulichdienbien.vn và các phương tiện truyền thông khác.

4.2. Địa điểm

- Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 02153.835.026.

- Địa điểm tổ chức chấm, tổng kết trao giải: Thành phố Điện Biên Phủ.

5Cơ cấu giải thưởng

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng theo cơ cấu như sau:

- 01 giải Nhất trị giá: 15.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, trị giá 7.000.000 đồng/giải.

- 03 giải Ba, trị giá 5.000.000 đồng/giải.

- Các giải Khuyến khích, trị giá 3.000.000 đồng/giải.

Ngoài giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Ban tổ chức sẽ xem xét, bổ sung thêm số lượng giải thưởng.

6. Ban Giám khảo Cuộc thi: gồm các chuyên gia có uy tín, chuyên môn, am hiểu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, lịch sử và báo chí.

7. Tuyên truyền, vận động

7.1. Nội dung tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền tập trung về mục đích, ý nghĩa tổ chức Cuộc thi; Các quy định cụ thể về đối tượng dự thi, sản phẩm dự thi, quy trình, cách thức dự thi, quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia dự thi được quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi;

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi.

7.2. Hình thức tuyên truyền

- Gửi văn bản đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi tới các tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các sở,ban ngành, đoàn thể tỉnh; Các công ty sản xuất quà tặng, Hiệp hội làng nghề Việt Nam; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Các hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố; Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố; Cơ quan báo chí Trung ương và địa phương;

+ Thời gian thực hiện: Từ 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018;

+ Cơ quan thực hiện: Các thành viên Ban Tổ chức.

- Tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Từ 06/8/2018 đến 15/8/2018;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường tuyên truyền thông qua hình thức đăng tải tin bài, thông tin về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

+ Thời gian thực hiện: Từ 06/8/2018 đến 31/12/2018;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cung cấp nội dung; Các thành viên Ban Tổ chức phối hợp thực hiện đăng tải.

- Tổ chức phát động và thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên mạng xã hội Facebook trên chuyên trang “Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch”, các diễn đàn đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, kêu gọi các cá nhân chia sẻ thông tin.

+ Thời gian thực hiện: Từ 06/8/2018 đến 31/12/2018;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; Các thành viên Ban Tổ chức, các cá nhân sử dụng mạng xã hội phối hợp thực hiện.

8. Thể lệ Cuộc thi: Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức và trao giải: sử dụng nguồn ngân sách cấp cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch năm 2018.

2. Các chi phí liên quan đến việc tham dự Cuộc thi: Do các tổ chức, cá nhân dự thi chịu trách nhiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Ban hành Thể lệ và các văn bản liên quan triển khai tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch.

- Thành lập Ban Giám khảo.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Thông báo số 1375/TB-BTC ngày 03/8/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Ban Tổ chức.

2. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Đơn vị trực thuộc tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi. Tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban tổ chức, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị địa điểm, các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức các buổi họp của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Lễ tổng kết, trao giải.

- Chủ trì tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sản phẩm tham gia Cuộc thi.

- Tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký;

- Tham mưu các nội dung chuyên môn phục vụ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền về Cuộc thi.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Cuộc thi.

- Chủ trì đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Cuộc thi.

3. Phòng Nghiệp vụ Du lịch: Thực hiện thẩm định các nội dung do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tham mưu trình Lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định.

4. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

- Chủ trì tham mưu thực hiện các quy định đối với sản phẩm dự thi về quyền tác giả, quyền tác phẩm, quyền sáng chế theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Các Phòng, Đơn vị trực thuộc: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu và vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh, UBND tỉnh (Báo cáo);

- Tổng cục Du lịch;

- Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch;

- Trung tâm Thông tin Du lịch;

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố;

- Hội làng nghề Việt Nam;

- Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố;

- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH Điện Biên;

- Các cơ quan thông tấn đóng trên địa bàn tỉnh;

- Thành viên BTC, BGK;

- Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, TTTTXTDL.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Việt Dũng

* Các mẫu đăng ký tham gia cuộc thi:

Mẫu 1. Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 (dành cho cá nhân)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…….tháng…….năm 2018

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch

tỉnh Điện Biên năm 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Tên cá nhân đăng ký dự thi:............................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................

3. Số chứng minh nhân dân:..................................Nơi cấp...............................

4. Nơi công tác:..................................................................................................

5. Thường trú tại: ..............................................................................................

6. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................

7 Điện thoại:......................................................................................................

8. Tên sản phẩm dự thi:......................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi, tôi tự nguyện đăng ký tham gia và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi.

Tôi cam đoan mẫu thiết kế sản phẩm lưu niệm tham gia dự thi là do tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng được công bố và sử dụng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Người đăng ký dự thi

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

Mẫu 2. Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018 (dành cho tổ chức, đơn vị)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…….tháng…….năm 2018

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch

tỉnh Điện Biên năm 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi

  1. Tên đơn vị:...................................................................................................

2. Địa chỉ giao dịch:.........................................................................................

3. Địa điểm sản xuất: .....................................................................................

4. Giấy đăng ký kinh doanh số: .....................................................................

Do .....................................................cấp ngày................................................

5. Tổng số vốn điều lệ:....................................................................................

6. Điện thoại: .......................................... Fax: ...............................................

7. Người đại diện:.................................................Chức vụ: ............................

8. Người liên hệ đăng ký dự thi: .......................................................................

9. Điện thoại:......................................................................................................

10. Tên sản phẩm dự thi:......................................................................................

............................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi, chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi.

Đơn vị tôi cam đoan mẫu thiết kế sản phẩm lưu niệm tham gia dự thi là do đơn vị tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng được công bố và sử dụng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

                                                                           Thủ trưởng đơn vị

                                                                  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu 3. Bản thuyết minh sản phẩm tham gia Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018

 

C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…….tháng…….năm 2018

 

BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM

1. Tên sản phẩm/tác phẩm dự thi:.............................................................

................................................................................................................................

  2. Tên tác giả: .......................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc:..........................................................................................

- Số điện thoại:.............................................................................................

 3. Thuyết minh sản phẩm/tác phẩm dự thi:

- Chất liệu sử dụng chính:............................................................................

- Kích cỡ:......................................................................................................

- Màu sắc:....................................................................................................

- Thời gian chế tác:.......................................................................................

- Giá thành ước tính:....................................................................................

- Khả năng đáp ứng các tiêu chí của sản phẩm............................................

- Ý tưởng sáng tác và ý nghĩa sản phẩm:.....................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

                                                              Cá nhân/đơn vị dự thi

                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC TIN KHÁC
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Thứ hai, ngày 27/01/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn