Sân khấu – Thơ Nguyễn Đông Nhật

28.02.2013

Ánh sáng tắt rồi. Phía ngoài xa

xôn xao còn đọng trên hàng ghế.

Vinh quang thay áo mão cân đai

Anh hề nhăn miệng cười đỏ loét.

 

Sự thật đếm chậm tờ giấy bạc

thờ ơ chia từng  kẻ làm thuê

Sân khấu – Thơ Nguyễn Đông Nhật


 

Ông vua đáng giá hai tờ xám

Đứa nịnh thần mười tờ xanh.

 

Chính nơi đây là sân khấu thực

không phấn son - chẳng trống kèn.

Nghệ thuật - món hàng mẫu nhá nhem

trong chốc lát đánh lừa mơ ước.

 

 

Không ai khóc cho một tiếng cười

ngậm ngùi chậm lăn qua bục gỗ.

Ngày mai sàn diễn lại bước lên

thản nhiên quay theo màu đèn rọi.

 

                                         3 - 1990

 

                                                          Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012