Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

03.05.2015

Heo may

lỗi hẹn nắng chiều

Cành hoa trổ muộn liêu xiêu bên trời

Chút hờn dỗi

chút chơi vơi

Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

giấu trong chồi biếc mưa bời buổi đông

Hơi xuân có ấm chút lòng?

Thương hoa thương phận cả bông lỗi mùaXa rồi…

nhớ dấu chân xưa

Câu thơ lạc vận

thả mùa xuân trôi

Con chim bạt gió cuối trời

Chỏ đôi cánh mỏng níu đời trôi xa

Thèm lặng yên chút riêng ta

Trong veo nỗi nhớ sao mà mong manh

 

Vay ngày một chút nắng hanh

Cho thơ chạm phía miền xanh bên trời

 

N.H.S