Phía không em không tôi – Thơ Mai Hữu Phước

11.12.2017

Em về
Phía không tôi
Tôi về
Phía không em.
Hai mấy năm trời
Tìm nhau
Lạc mất.

Phía không em không tôi – Thơ Mai Hữu Phước

Đêm thì dài

Mộng mị

Bao đổi thay...
 

Tôi vẫn lang thang

Tìm em,

Em vẫn lang thang

Tìm tôi

Trong bóng hình người khác

Như cung đàn

Gẫy lệch

Một dây âm!

Có nhiều khi

Nức nở

Âm thầm

Tim rỉ máu...

 

Cơn mơ nào thôi qua

Ngày dài em không bình yên

Ngày đời tôi bão nổi

Giữa bao nhiêu gãy đổ

Tìm về chốn xưa

Gặp lại người xưa

Sống lại ngày xưa

Trăng vẫn sáng bên đồi...

 

M.H.P