Ông lão và con gà trống – Thơ Phạm Phát

01.03.2013

Có ông lão huyện Núi Thành

Lầm than một đời

        Lều tranh một túp

Ngày nắng cầm bát đi, còn có ăn

Ngày mưa nằm co, khuấy cháo húp

 

Ông lão và con gà trống – Thơ Phạm Phát

Được đưa về Trại người già cô đơn

Mừng không biết để đâu cho hết

Từ nhỏ nay mới có người mời cơm

Gần tám mươi mới tập đi dép

 

Kì lạ sao

Mới mấy hôm đã nằng nặc đòi về?

- Nhớ con gà trống ngủ trên cây khế sau hè

Đêm nghe nó gáy thì biết mình còn sống

 

Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012