Niềm say - Thơ Lê Huy Hạnh

14.12.2016

Những ngày đông buốt giá

Đã qua rồi
 

Đất khát khô

Mầm non bật dậy

Niềm say - Thơ Lê Huy Hạnh

Cánh đồng

Bãi dâu

Xanh biết mấy

Ríu ran

Chim gọi bầy
 

Ấy là khi xuân về

Nồng ấm

Ngất ngây

Tóc mây

Vương hạt mưa màu trắng

Ấy là khi xuân về

Ngõ nhỏ

Xốn xang giọt nắng

Ngực trần thơm thảo tuổi trăng

 

Ấy là khi xuân về

Gấp gáp những bàn chân

Từ biển nghìn trùng

Đại ngàn xa ngái

Những đào mai

Ngọt ngào hoa trái

Lời yêu

Trời đất đắm say

 

Ấy là khi xuân về

Bịn rịn những bàn tay

 

L.H.H