Nếu xứ sở dân ca không thấy biển? - Nguyễn Việt Chiến

24.10.2019

Nếu quê mẹ thân yêu không thấy biển?

Biển yêu thương che chở suốt ngàn đời

Hồn dân Việt lắng trong hồn sóng biển

Tiếng dân ca còn mặn muối trùng khơi

Nếu xứ sở dân ca không thấy biển? - Nguyễn Việt Chiến

Nếu đất Việt rồi đây xa cách biển?

Biển đau thương sẽ dựng sóng ngàn đời

Lời ông cha dặn cháu con muôn thuở

Đem máu xương gắng giữ lấy biển trời

 

Nếu sông núi ngày mai không gặp biển?

Hồn Vọng phu trên sóng mãi hướng về

Hoàng Sa cát còn trầm vang máu đỏ

Máu Việt mình Trường Sa vẫn lắng nghe

 

Nếu đất nước đau thương bị mất biển?

Mây Trường Sơn u uất sẽ thôi bay

Sóng sông Hồng quặn sôi mùa lũ đỏ

Đồng Cửu Long bóng lúa mãi hao gầy

 

Nếu quê mẹ thân yêu xa vắng biển?

Ta về đâu trên sóng nước quê mình

Khi Tổ quốc như con tàu nhớ biển

Suốt đêm dài thao thức đợi bình minh

 

2

Nếu đất nước đau lòng không thấy biển?

Nước trăm sông không còn chảy yên bình

Mẹ Việt Nam ngàn đời không chịu nhục

Con lẽ nào lại từ chối hy sinh

Nếu đất Việt quặn lòng thương nhớ biển?

Sóng Trường Sa mong đội đá vá trời

Mưa Hoàng Sa bóng thuyền miền lưu lạc

Vẫn ngóng về đất mẹ Việt Nam tôi

 

Nếu quê mẹ mùa xuân xa vắng biển?

Đất Cà Mau không ấm nắng mai vàng

Trời Lũng Cú không sáng mây đào Bắc

Gió biên cương thao thức nhớ biển Nam

 

Nếu quê hương mùa hè xa cách biển?

Đêm Hội An mờ mịt bóng đèn lồng

Cố đô Huế chìm trong mưa nhã nhạc

Sông Hương buồn nằm lắng sóng biển Đông

 

Nếu đất mẹ mùa thu xa vắng biển?

Mưa Sài Gòn thôi ướt tóc em bay

Thu Hà Nội không thơm màu cốm mới

Phố cô đơn đội một mảnh trăng gầy

 

Nếu đất nước mùa đông không sóng biển?

Đỉnh Hoàng Liên cô độc giữa sương mù

Hải Vân núi bơ vơ bên đèo tối

Vó ngựa khua thấp thỏm dưới sao mờ

 

3

Nếu xứ sở dân ca không thấy biển?

Mái đình quê lưu dáng mũi thuyền cong

Nàng yếm đũi chân trần thèm khỏa sóng

Biển nơi đâu, ta khát biển cháy lòng

 

Nếu đất nước uất hờn thương nhớ biển?

Núi sông kia vẫn còn mãi ngàn đời

Tiếng Nguyễn Trãi bình Ngô trong máu khóc

Gặp Nguyễn Du tiếng Việt chẳng mồ côi

Nếu Tổ quốc xót xa bị mất biển?

Dân Việt ta quyết giữ lấy biển này

Hồn sông núi ngàn năm mong rửa hận

Tiếng trống đồng mùa chim Lạc còn bay

 

Nếu đất nước yêu thương xa cách biển?

Có lẽ nào con cháu chịu khoanh tay

Chín chục triệu trái tim nghe biển gọi

Thề giữ gìn đất mẹ Việt Nam đây.

N.V.C