Mưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

15.02.2016

Dang tay ôm bờ Cẩm Lệ

Chạm hồn Quán Đoi

Ngày ấy mưa trưa

nấp mưa quán lẻ

Mưa tạt mái hiên nhường chỗ cho nhau

Mưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Qua Miếu Bông gằn gật

Gió ngược cánh đồng mùa gặt tháng Ba

Tay ai thơm mùi rơm rạ

Cái quán lẻ ngày xưa lạc vào nắng gió

Mờ tỏ bên chiều …

 

Về

Lội vào năm xa lật mở tháng ngày

Người nấp mưa trưa ướt bờ vai ngày ấy

Lạc dấu phương nào ?!

 

Tại ai một đời quên quên nhớ nhớ

Môi cười vu vơ hỏi vờ hiên gió…

N.H.S