Mùa chân xa – Thơ Đỗ Hướng

19.04.2017

Chẳng lẽ ngồi nhẩn nha
đợi vàng phơi cuống lá
rớt xanh niềm ước nguyện
nước trôi mòn lời nguyền
Chẳng lẽ hờn hương hoa
nhụy rơi sao níu lại
hai bờ tranh phải trái
tiếc thầm ngày xuân phai 

Mùa chân xa – Thơ Đỗ Hướng

Chẳng lẽ vùi bão tố

nằm chờ khúc bi ca

thuyền trăng nghiêng sóng vỗ

khói hương mùa chân xa!

 

Chẳng lẽ buồn đổi mặt

làn môi trông gió dừng

Rảnh nợ về gối đất

vang tiếng cười sau lưng

 

Chẳng lẽ lòng phôi pha

lặng trơ hồn gỗ đá

vấp... mỗi lần đứng dậy

thấy hiền hơn cỏ cây.

 

Đ.H