Lời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

22.09.2017

Bây giờ chỉ một gang tay
mà vời vợi đến thế này sao anh?
về cho cơm ngọt canh lành
rằng em như khách lữ hành ghé chơi
đàn bà ơi cũng thế thôi
mỏng manh dễ khóc dễ cười rồi quên

Lời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

bùa yêu tựa lá không tên

đa đoan cầm phải chút duyên của trời

như câu thơ lỡ đánh rơi

em về ướp muối nụ cười mà thương

về đi! chiều đã buông sương

em xanh chiếc lá thùy dương thẩn thờ

trót vì yêu một câu thơ

trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa

thơ tình bán chẳng ai mua

tặng cho nhau giữ làm bùa để yêu.

 

N.N.T.D