Làng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám

06.01.2016

Tôi lớn lên bà con hàng xóm không nhớ tuổi tên

Mỗi người nói mỗi khác

Tôi không nhớ mặt mẹ cha, cô bác

Lên chín lên mười trôi dạt bốn phương

Mang máng trong lời ru của mẹ tôi, man mác buồn buồn                   

Làng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám

Quê tôi có dòng sông bàng bạc chảy

Có đỉnh núi xa mờ

Có đồng làng, cầu đá, cây đa

Tuổi thơ thả diều đánh đáo

Theo dấu chân trâu, ăn ổi xanh chấm muối

Hun chuột đồng, nướng ốc trên cỏ khô

Những đêm trăng đàn đúm bên nhau

Hội làng rối bước chân con trẻ…

 

Làng tôi có nhiều phong tục

Cái gì cũng thờ

Qua miếu làng, ai cũng cúi mặt

Cây đa làng hàng trăm năm trước

Người ta đặt rất nhiều ông bình vôi

 

Tôi xa làng, càng yêu làng

Nơi ấy có lũ chăn trâu ngày xưa, khi tôi về

                                          không còn đứa nào cả

Cha mẹ tôi nằm trên đồi yên nghỉ

Cây đa, miếu thờ cũng biến mất từ lâu

 

Cái làng của tôi ơi

Sao cứ lẽo đẽo theo tôi đến cuối đất cùng trời.


N.V.T