Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

08.12.2015

Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường

răng rắc

tiếng côn trùng nghèo giấc ngủ

tha thẩn em

bong bóng vỡ rạn dày nước mắt...

 Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào


Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường

rêu rắc

thời gian có đợi chờ ai không phía tầng tầng mây kín

núi có ầm ào đến tiềm tiệp màu mây

em vẫn trong như biển

xanh một màu thủy chung

 

Nhốt nỗi buồn lại để ngưng niềm vui lên khuôn mặt

khuất lấp chân trời

mỏi đôi chân

mỏi ánh mắt

hướng về miền không gió

 

Nhốt nỗi đau trên hình hài đêm đợi bình minh sáng lên

trăm bậc cửa đa mang

màu trời chiếu về vô tận

nỗi nhớ đóng băng em

 

bốn bức tường chắn hết mọi suy nghĩ bao dung

mơ về hạnh phúc

tiếng côn trùng mồ côi đêm nay đi qua em bằng tí tách

bên ngoài khung cửa ước nhèm đôi tình nhân....

 

Có ai nhốt được trái tim em bằng anh

khi mặt trời về bên kia núi

bóng tối

sâm sấp bàn chân...

 

N.T.A.Đ