Chợ chiều – Thơ Nguyễn Văn Tám

22.02.2017

Còn vài đồng lương hưu

Đi mua cái thấp thỏm

Đi mua cái lo âu

Mua thêm sự rắc rối

Mang về bao nỗi sầu

Chợ chiều – Thơ Nguyễn Văn Tám

Ta mua ít nước biển

Ta mua ít gió mùa

Mua một vài ánh chớp

Ta tự làm cơn mưa

 

Tất cả đều vớ vẩn

Lẫn quẫn tuổi xế chiều

Thử nhen lại ngọn lửa

Một thời ta đã yêu!.

 

N.V.T