Để buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

16.11.2015

Lỡ hẹn cùng Hà Nội
thành phố tuổi thơ anh 
chút tình riêng gửi lại 
vệt ráng chiều mỏng manh

em con Sâm cầm nhỏ
thả bóng xuống mặt hồ 

Để buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

bóng nhỏ nhoi nhòe nhạt
ngày gió sóng lao xao
tìm trong câu thơ cũ
Hà Nội chiều và anh
phố không dưng sũng nước
hay mắt mình sương vây?

Hà Nội ơi Hà Nội!
thương nhớ đã lên đầy
Phố xưa phơi lòng cổ
để buồn em phương này

N.N.T.D