Chị - Thơ Trần Khoái

01.07.2016

Ngày ấy chị tròn mười tám
Trai làng chào mẹ từ xa
Ngõ nhà đêm đêm chó sủa
Băm bèo chị hát tình ca.
Ngày ấy chị tròn mười tám
Để em sống tuổi cưng chiều
Chia phần em dành tất cả
Dịu dàng chị giữ mảnh gương...

Chị - Thơ Trần Khoái

 

Chiến tranh ngày chị lên đường

Đem theo vầng trăng mười tám

Bến nước, gốc đa, con đò ở lại

Em thành người lớn bơ vơ...

 

Đi qua từ bấy đến giờ

Chị ngoài năm mươi còm cõi

Giống mẹ những ngày chờ đợi

Mà sao chị chẳng ăn trầu.

 

Mảnh gương chị giữ ngày nào

Bây giờ cũng cho cháu gái

Câu thơ em dành tặng chị

Chị cười cậu cứ vẩn vơ.

 

Đâu rồi mười tám chị ơi

Của mình mà sao phải gọi

Em về đôi ngày thăm chị

Trở trời tiếng chị ho khan...

 

T.K