Bởi em đằm thắm ngọt ngào – Thơ Mai Hữu Phước

16.12.2016

Cuộc đời chung chỉ một

Nửa em và nửa tôi

Nửa tôi như mặt trời với bão từ khao khát lạ

Nửa em là trăng dịu dàng bao dung. 

Bởi em đằm thắm ngọt ngào – Thơ Mai Hữu Phước

Không phải Thánh Thần,

tôi lắm khi phàm tục

Em thanh cao Thánh Thần

Cám dỗ kéo tôi vào Địa Ngục

Em vớt tôi về phía Thiên Đường

                                             nên chẳng sa chân.

 

Cuộc đời nhau là hoa, là lá

Trái chín mọng cành hạnh phúc chiêm bao.

Tôi muôn kiếp ngẩn ngơ bao mới lạ

Bởi em luôn đằm thắm ngọt ngào.

 

M.H.P